jmk@jmk.ee  |   7 300 541

MTÜ Johannes Mihkelsoni Keskus otsib koolitajaid!

Alustame 2021. aastal uue tööotsinguprojektiga “Tähed särama”, mis on suunatud Noortegarantii abil tuvastatud noortele. Noortegarantii tugisüsteemi sihtrühmaks on 16–26-aastased noored, kes vastavad kõikidele järgmistele tingimustele:

  • ei õpi;
  • ei tööta;
  • ei ole töötuna arvel;
  • ei ole tuvastatud puuduvat töövõimet või üle 80-protsendilist töövõime kaotust;
  • ei saa töötamise toetamise teenust;
  • ei tegele ettevõtlusega;
  • ei saa hüvitist alla pooleteiseaastase lapse kasvatamise eest;
  • ei kanna vangistust või eelvangistust; 
  • ei viibi asendus- või kaitseväeteenistuses.

Vajame järgnevaid teemasid valdavaid koolitajaid Tallinnas ja Tartus:

Psühholoogiline ettevalmistus tööotsinguks (34 tundi grupi kohta). Moodul aitab leida vastuseid küsimustele: a) Mida on minul maailmale pakkuda? b) Kus ma tahan oma oskusi ja teadmisi kasutada? c) Kuidas leida tööd, mis mind huvitab? d) Kuidas arendada oma oskusi? Selle mooduli üks eesmärke on kaardistada tööle asumist takistavad põhjused ja aktiveerida inimesed tööd leidma. Selle mooduli eesmärkide täitmiseks, keerulise sihtgrupi puhul heade grupisuhete ning toimiva grupitöö hoidmiseks ja grupitöö eeliste realiseerimiseks on vajalik põhjaliku koolitamiskogemustega ning antud sihtrühmaga kokku puutunud koolitajat.

Töövestluse treening, videotreeningu meetodil (19 tundi grupi kohta). Töövestluse videotreening aitab valmistuda tööintervjuuks. Mooduli viib läbi videotreeneri oskuste ja kogemustega koolitaja, kes on varasemalt antud sihtgrupiga töötanud.

Tööelu planeerimine ja suhted töökohal (16 tundi grupi kohta). Tööelu planeerimine leiab käsitlemist eelkõige kui protsess, mis on suunatud enese ettevalmistamisele elukutsevalikuks, tööleminekuks või muutuste tegemiseks oma elus. Selle mooduli eesmärkide täitmiseks, keerulise sihtgrupi puhul heade grupisuhete ning toimiva grupitöö hoidmiseks ja grupitöö eeliste realiseerimiseks on vajalik põhjaliku koolitamiskogemusega ning antud sihtrühmaga kokku puutunud koolitajat.

Tööõigus (16 tundi grupi kohta). Tööõiguse moodul annab ülevaate töötaja õigustest ja kohustustest. Mooduli läbiviijal peab olema tööõigusalase lektorina töötamise kogemus, soovitavalt kokkupuude antud sihtgrupiga töötamisel ning oskus ka praktilisel tasandil tööõigusteemasid käsitleda ning grupiliikmete kogemustel põhinevatele juhtumitele lahenduskäike pakkuda.

Arvuti tööotsingul (6 tundi grupi kohta).Eelkõige arvuti kasutamine tööotsingu ja enesearengu kontekstis (virtuaalne tööotsing sh sotsiaalmeedia), aga ka digipädevuste arendamine.

Oled oodatud kandideerima, kui Sul on kogemusi sarnase sihtgrupiga töötamisel ning koolitamisel. Eeldatud on kõrgharidus ning koolitamise kogemus, kasuks tuleb vene keele oskus.

Koolitused toimuvad eeldatavalt vahemikus jaanuar 2021-juuni 2022, kokku toimub 5 gruppi. Grupi suurus on kuni 12 inimest.

CV-d palume saata hiljemalt 4.01.2021. Rohkem infot: projektijuht Veronika Varep, 53 0638393, veronika@jmk.ee

Tegevusi toetab Euroopa Sotsiaalfond