jmk@jmk.ee  |   7 300 541
Ukraina sõjapõgenike vaimse tervise toetamine

Toimumisaeg: 01.06.2023 – 31.12.2023

Johannes Mihkelsoni Keskuse kaudu on Ukrainast saabunud sõjapõgenikel võimalus saada tasuta vajaduspõhist psühholoogilist nõustamist, psühhoteraapiat (sh paari- ja pereteraapiat), individuaalset ja grupiviisilist loovteraapiat. Kõiki teenuseid pakutakse Tartus, vajaduspõhiselt Lõuna-Eesti teistes piirkondades ja sh ka Tallinnas. Teenuse kasutamise tingimuseks on sihtgruppi kuulumine – Ukraina kodanik, kes on saabunud Eestisse pärast 24.02.2022. Ametlik Eestis viibimise staatus ja positsioon tööturul ei oma tähtsust. Teenust saab kasutada nii töötav kui töötu inimene.

Teenust pakuvad vastava väljaõppe ja töökogemusega vaimse tervise spetsialistid (vene ja ukraina keeles).

Vajaduspõhiselt pakutakse osalejatele teenusel osalemise ajaks ka tasuta lapsehoiuteenust.

Projekti rahastab Sotsiaalministeerium

Foto autor: SHVETS Production