jmk@jmk.ee  |   7 300 541

Johannes Mihkelsoni Keskus pakub võimalusi

Tööotsijale

Tööotsijate koolituse ehk töökeskuste suunal on välja arendatud kvaliteetsed teenused, koolitusmetoodika ning koolitatud tugiisikute võrgustik. Keskus on sageli saanud tunnustust tööotsijatelt endilt, kes hindavad väga kõrgelt meie koolituse kvaliteeti. Tööotsijate aitamise ja koolitamise valdkonnas tegutsevate organisatsioonide seas meie keskust teatakse ning tunnustatakse.

Noorele

Tööotsingu- ja sotsiaalsete oskuste koolitus, välja arendatud kvaliteetsed tugiteenused ja koolitatud tugiisikute võrgustik toetavad mittetöötavate ja mitteõppivate noorte hõivesse toomist.

Vanglast vabanenule

Taasühiskonnastamise olemuseks on kinnipidamisasutustest vabanevate inimeste ühiskonda tagasipöördumise hõlbustamine, õiguskuulekuse ja toimetulekuvõime suurendamine ning korduvkuritegevuse vähendamine.

Mis on Johannes Mihkelsoni Keskus?

Johannes Mihkelson (1907 – 1992) oli eestlasest pagulane, ametiühinguaktivist ja sotsiaaldemokraat, kes pärast II maailmasõda sai pagulaseks Rootsis. Ta hoidis elus sotsiaaldemokraatide Välis-Eesti koondist ning samuti ideed iseseisvast Eestist. Samuti oli Mihkelsoni ideeks luua ülemaailmne pagulaste ametiühing, mis seisaks rahvusvaheliselt pagulaste õiguste ja töötamisvõimaluste eest. Pärast Eesti iseseisvumist ja Johannes Mihkelsoni surma loodi Tartus 1993. aastal Johannes Mihkelsoni Keskus (JMK).

Aasta jooksul aitasime:

Tööotsijaid: 70tk.
Pagulasi: 80tk.
Endisi kinnipeetavaid: 65tk.
Riskigruppi kuuluvaid inimesi : 75tk.

Tule kontorisse

Tule õppeklassi Tartus

Saada kiri