jmk@jmk.ee  |   7 300 541

Johannes Mihkelsoni Keskusest

Johannes Mihkelsoni Keskus on koolitus- ning tugikeskus aastast 1993. Meie koolitajad, tugiisikud ja nõustajad toetavad inimesi tööotsingul, ametivalikul, elujärje parandamisel ning ühiskonnaellu lõimumisel. Samuti hoolime keskkonnast ning sellealasest haridusest.

Viime ellu erinevaid tegevusi ja projekte, nii kohalikul, riiklikul kui rahvusvahelisel tasandil.

Johannes Mihkelsoni Keskus asutati 25. septembril 1993. aastal Tallinnas. Tänaseks asub meie kontor Tartus, tegevusi viime ellu üle Eesti ning ka välisriikides.

Oma tegevuse algusaastatel oli Johannes Mihkelsoni Keskus oma vormilt ja sisult fond, mis andis välja ajakirja “Argipäev” ja tegeles muu koolitus- ja arendustegevusega. Tänaseks on sellest saanud töö- ja sotsiaalvaldkonna koolitus- ja tugikeskus, mille peamine eesmärk on jäänud samaks – aidata kaasa Eesti tasakaalustatud ja demokraatlikule arengule.

Keskuse koolitus- ja arendustegevus toimub järgmistes valdkondades:

  • tööotsingukoolitus, sotsiaalseid- ja toimetulekuoskusi arendav koolitus;
  • toetavad individuaalsed nõustamisteenused (karjääri-, psühholoogiline, sõltuvus-, võlanõustamine)
  • tugiisikuteenused ja tugiisikute koolitus ning supervisioon;
  • kodanikukoolitus;
  • Euroopa ühiskondliku elu tutvustamine poliitika, õiguse, majanduse ja kultuuri vallas.

Oma eesmärkide elluviimiseks viivad koolituskeskuse projektijuhid ellu erinevaid projekte ja korraldavad mitmeid koolitusi, seminare, konverentse ja ümarlaudu. Keskuse üheks tähtsamaks algatuseks võib lugeda tööklubide metoodika väljatöötamist 2002. aastal ja tööklubide käivitamist üle Eesti. Sellest ajast alates oleme tööotsingukoolitust pakkunud järk-järgult erinevates Eesti maakondades. Jätkuvalt viime läbi tööklubide juhendajate koolitusi, lisaks ka töötute tugiisikute ja kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajate koolitusi üle Eesti.

Oleme teinud koostööd mitmete Eesti ja Euroopa organisatsioonidega, nt Avatud Eesti Fond, Hollandi Saatkond, Euroopa Noored, Euroopa Liidu Inforseketariaat, Hasartmängumaksu Nõukogu, Integratsiooni Sihtasutus, EAS, Sotsiaalministeerium, Justiitsministeerium, Siseministeerium, Kultuuriministeerium, aga ka Alfred Moseri Fond, Westminsteri Fond, Jean Jaures´i Fond, Friedrich Eberti Fond, Euroopa Komisjon jpt.

Keskust juhib nõukogu poolt nimetatud juhataja.

Johannes Mihkelsoni Keskus on Avatud Hariduse Liidu liige ja kuulub ka rahvusvahelisse SOLIDARi võrgustikku.

VAATA VEEL:

KONTAKT:

Kontor
Riia 13-23, Tartu
7300541, 7300542
jmk@jmk.ee

Õppeklass
Lutsu 14a, Tartu
7300542
jmk@jmk.ee

EQUASS

MTÜ Johannes Mihkelsoni Keskuse koolitus- ja tugiteenustele on omistatud EQUASS Assurance kvaliteedimärk.