jmk@jmk.ee  |   7 300 541

KUIDAS SUUDAB JMK PAGULASI AIDATA

Johannes Mihkelsoni keskus pakub rahvusvahelise kaitse saanud isikutele abimaterjale mis lihtsustavad nende ühiskonnaga lõimumise protsessi. Materjalid on mitmes eri keeles ja nii kirja kui ka video formaadis. Materjalides käsitletakse kõike olulist, mida on vaja teada Eesti ühiskonnast ja kultuuriruumist, selleks, et igapäevaselt hakkama saada, alustades kodu leidmisest ja lõpetades Eesti ajalooga.

TAGASISIDE

“Tugiisikuteenus on aidanud mul arusaada erinevatest keeleõppe valikutest ja võimalustest minu kodulinnas. Lisaks on tugiisik aidanud mul mõista eestlaste töökultuuri ning seda, millised on minu võimalused kodulinna tööturul.” – Mohammad

Kultuurilise kohanemise praktiline videomaterjal

Kultuurilise kohanemise videod töötati välja 2013. aastal Rahvusvahelise migratsiooniorganisatsiooni (IOM) Eesti esinduse EST-CO projekti raames. Projekti kaasrahastasid Euroopa Liit Euroopa Pagulasfondi kaudu ja EV Siseministeerium.

Kultuurilise kohanemise käsiraamat

Kultuurilise kohanemise käsiraamatud töötati välja 2012. aastal Rahvusvahelise migratsiooniorganisatsiooni (IOM) Eesti esinduse CAP-CO projekti raames. Projekti kaasrahastasid Euroopa Liit Euroopa Pagulasfondi kaudu ja EV Siseministeerium.