jmk@jmk.ee  |   7 300 541

MTÜ Johannes Mihkelsoni Keskus otsib tööklubi juhendajaid Tallinnas ja Tartus!

Alustame 2021. aastal uue tööotsinguprojektiga “Tähed särama”, mis on suunatud Noortegarantii abil tuvastatud noortele. Noortegarantii tugisüsteemi sihtrühmaks on 16–26-aastased noored, kes vastavad kõikidele järgmistele tingimustele:

 • ei õpi;
 • ei tööta;
 • ei ole töötuna arvel;
 • ei ole tuvastatud puuduvat töövõimet või üle 80-protsendilist töövõime kaotust;
 • ei saa töötamise toetamise teenust;
 • ei tegele ettevõtlusega;
 • ei saa hüvitist alla pooleteiseaastase lapse kasvatamise eest;
 • ei kanna vangistust või eelvangistust; 
 • ei viibi asendus- või kaitseväeteenistuses.

Tööklubi järgneb koolitusele “Samm unistuste töökohani” ja toimib toetusgrupi põhimõttel. Tööklubi võimaldab osalejatel rakendada koolitusel õpitut praktikasse ja toetab tööotsingut. Tööklubi toimub üldjuhul üks kord nädalas, korraga 3 tundi.

Sinu tööülesandeks on tööklubide läbiviimine vastavalt Johannes Mihkelsoni Keskuses väljatöötatud metoodikale.

Tööklubid toimuvad eeldatavalt vahemikus jaanuar 2021-juuni 2022.  Tööklubi pikkus ühele grupile on 30 tundi (10 kohtumist), kokku toimub 5 gruppi. Grupi suurus on kuni 12 inimest. Oled oodatud kandideerima, kui Sul on kogemusi sarnase sihtgrupiga töötamisel ning koolitamisel. Eeldatud on kõrgharidus ning koolitamise kogemus, kasuks tuleb vene keele oskus. Samuti JMK tööklubi metoodika põhise praktika läbimine ning varasem kogemus tööklubide läbiviimisel.

Õpiväljundi kohaselt tööklubis osalenud:

 • leiavad uusi lahendusvõimalusi töö valikul ja leidmisel;
 • rakendavad uusi tööotsinguoskusi;
 • on aktiivsed tööturul ning kandideerivad töökohtadele, loovad uusi kontakte;
 • oskavad otsida ja leida endale sobivaid õppimisvõimalusi;
 • oskavad koostada sisukaid tööle kandideerimise dokumente, sh kirjeldada oma oskusi, teadmisi ja kogemusi;
 • teavad töötasu komponente ja töötasu suurust mõjutavaid tegureid;
 • kohanevad ja tulevad efektiivselt toime erinevates sotsiaalsetes situatsioonides (sh töövestlus, telefonikõne tööandjaga);
 • oskavad hoida motivatsiooni tööotsingul ning toime tulla äraütlemistega;
 • analüüsivad isiklikke tööle saamist takistavaid tegureid ning oskavad leida neile lahendusvõimalusi.

Samuti jätkub tööklubis sügavama sisemise muutuse toetamine, millega tehakse algust koolituse “ Samm unistuste töökohani” teistes osades.

CV-d palume saata hiljemalt 4.01.2021. Rohkem infot: projektijuht Veronika Varep, 53 0638393, veronika@jmk.e

Tegevusi toetab Euroopa Sotsiaalfond.