jmk@jmk.ee  |   7 300 541

Projekt „Töökoht igaühele“ (1.08.2019 – 31.03.2021)

Projekt aitab Põlva, Võru ja Valga maakonna tööotsijatel leida püsiv ja väärikas töö. Sihtrühma kuuluvad: noored, lapsevanemad, tööotsijad vanuses 50+ ja enam kui 6 kuud tööturult eemal olnud inimesed.

Projektis on kuus põhitegevust:

  • Tööotsingukoolitus „Samm unistuste töökohani“ (sotsiaalsete-, toimetuleku- ja tööotsinguoskuste arendamiseks),
  • tööklubi;
  • erialakoolitused;
  • tööpraktika;
  • tugiisikuteenus;
  • individuaalsed nõustamisteenused (psühholoogiline, karjääri-, sõltuvus- ja võlanõustamine).

Tegevustes osalejate jaoks on neli toetavat võimalust: stipendium, sõidutoetus, tasuta toitlustus ja vajadusel tasuta lapsehoid.

Sel viisil pakub Johannes  Mihkelsoni Keskus tööotsijale kompleksset toetussüsteemi. Me loome sihtrühmale kaasaegse ning toetava keskkonna tööotsingu-, sotsiaalsete ja toimetulekuoskuste arendamiseks ning tööks vajalike teadmiste ja vilumuste omandamiseks. Antud metoodika väljatöötamisel on arvestatud eri tasandite tööturule sisenemise barjääre (psühholoogilisi, füüsilisi ja keskkonnast tulenevaid) ja piirkonna eripära. Suurt rõhku pannakse pakutavate teenuste kvaliteedile (keskus rakendab CARe metoodikat) ja individuaalsele lähenemisele (personal on vastava hariduse, väljaõppe, kogemuste ja litsentsidega).

Tegevutes osaleb vähemalt 100 inimest ning eeldatavalt asub tööle neist 33 %.

Projekti toetus Euroopa Sotsiaalfondist on 218 121,57 eurot.