jmk@jmk.ee  |   7 300 541

Meie programmid:

TÖÖOTSINGUKOOLITUS
TÖÖKLUBI
HUVITEGEVUS

Kaitse saanud isiku iseseisev tegevus

TÖÖPRAKTIKA
LOOVTERAAPIA
TUGIISIKUTEENUS

Meie kliendid on öelnud:

“Kultuuri- ja spordiprogramm on aidanud mul arusaada erinevatest enesetäiendamise võimalustest minu kodulinnas ja olen saanud rohkem aru kohalikust kultuurist. Lisaks olen ma endale leidnud uusi sõpru.” – Mohammad

Oled TÖÖANDJA ja soovid pakkuda pagulasele TÖÖKOHTA või korteriomanik ning ÜÜRIDA pagulasele KORTERIT välja?

ANNA SELLEST MEILE TEADA

KOOS SAAME INIMESI AIDATA

Info pagulasele

Asylum proceedings

Police and Border Guard Board Status Determination Bureau International Protection Division 

Pärnu mnt 139, 15060, Tallinn
Tel: (+372) 612 6831
E-mail: kmo.rkt@list.politsei.ee
www.politsei.ee/en/teenused/international-protection

Accommodation of applicants

Asylum Seekers Reception Centre

Vao Village, Väike-Maarja County, Lääne-Virumaa
Tel: (+372) 335 4414
E-mail: vk@hoolekanne.ee
www.hoolekandeteenused.ee/vk/
pages/est/avaleht.php

Legal assistance free of charge

Estonian Human Rights Centre

Tartu mnt 63 (B entrance) 4th floor, 10115 Tallinn
Tel: (+372) 5804 7600
E-mail: refugee@humanrights.ee
www.humanrights.ee

Claims

Tallinn Administrative Court

Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn
Tel: (+372) 628 2728
Fax: (+372) 628 2737
E-mail: talhk.info@just.ee
http://www.kohus.ee/3479

Legal assistance free of charge

National Legal Assistance

www.just.ee/106
http://www.just.ee/en

UN High Commissioner for Refugees

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Regional office for the Baltic and Nordic countries

Ynglingagatan 14, 6th Floor, 113 47 Stockholm, Sweden
Tel: +46 (0)8 457 4870
E-mail: swest@unhcr.org
www.unhcr.se

Voluntary return; Cultural orientation

International Organization of Migration (IOM) Office in Estonia

Ahtri 12 (6th floor), 10151 Tallinn
Tel: (+372) 6116 088
E-mail: iomtallinn@iom.int
www.iom.ee

Pagulased Eestis ja Maailmas

Alates 1997. aastast on Eestile esitatud ligikaudu 1000 varjupaigataotlust. Eesti süsteemis saavad varjupaigataotlejatest reaalselt varjupaika võrdlemisi väike hulk.

Vastupidiselt levinud arusaamale, et enamus põgenike proovib meeleheitlikult Euroopasse tulla, siis tegelikult elab ligi 90% kõikidest maailma põgenikest nn arengumaades. See suhtarv on olnud viimastel aastatel tõusujoones, olles veel 10 aastat tagasi 70%.

Projekti „Meie Eesti: inimesed, kohad, helid, maitsed“ (AMIF2017-11) rahastab Euroopa Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond ning EV Siseministeerium.