jmk@jmk.ee  |   7 300 541

VISIOON

Me soovime näha Eesti ühiskonda sellisena, kus ka vähekaitstud või tõrjutud inimgrupid ei oleks teistest majanduslikult või elukvaliteedilt oluliselt maas. Me tahame, et inimesed, kes on tööturult teatud põhjustel kõrvale jäänud, leiaksid endale püsiva töökoha, mis neile päriselt meeldib ja nad oleksid oma eluga rahul ja õnnelikud. Seetõttu on meie visioon järgmine:

Tegutseme sidusama Eesti nimel, kus igaühel on võimalusi oma elukvaliteedi tõstmiseks ning igaüks tunneb ennast hoituna.

MISSIOON

Visioonini lähemale jõudmiseks saame aidata oma sihtrühmi kahel viisil: 1) arendame nende sotsiaalseid oskusi töö leidmiseks (sh ka keeleõpe) ning 2) tõstame nende elukvaliteeti läbi vaimse tasakaalu hoidmise (sh ka takistavate mõtteviiside muutmise abil). Näeme, et meie eesmärk ei saa piirduda vaid inimeste tööle aitamisega, sest tööl püsimise ja eduka eneseteostuse eelduseks on rahulolu eluga. Seepärast on meie missioon järgmine:

Johannes Mihkelsoni Keskus on töö- ja sotsiaalvaldkonna koolitus- ning tugikeskus, kes nõustab ühiskonnas vähemkaitstud gruppe koolituste ja toetavate teenuste abil ametivalikul, ümberõppel, töö leidmisel, elujärje parandamisel ja ühiskonnaellu lõimumisel.

VÄÄRTUSED

Osana ühest arengukohtumisest sõnastasime enda jaoks väärtused, mis meie organisatsiooni iseloomustavad:

  1. Sihikindlus. Meie tegevus on sihipärane. Meil on sõnastatud selged visoonid ning teekond nendeni.
  2. Paindlikkus. Me oleme paindlikud oma töökorralduses. Me ei pea olema kontoris üheksast viieni, vaid usaldame üksteist ise oma aega planeerima.
  3. Avatus. Me oleme avatud kõikidele võimalikele ideedele. Meil on lai silmaring ja me oleme võimelised mõtlema kastist välja.
  4. Õnnelikkus. Meile päriselt meeldib see, mida me teeme, ning hoiame töökeskkonnda kõigi töötajate jaoks meeldivana.
  5. Hoolivus. Me läheneme igale kliendile individuaalselt, empaatiliselt ning temast päriselt hoolides.
  6. Usaldusväärsus. Me oleme usaldusväärsed koostööpartnerid. Me täidame oma lubadused ja tegutseme kvaliteetselt ja teaduspõhiselt.