jmk@jmk.ee  |   7 300 541

MISSIOON
Meie keskus on arenev ja paindlik koolituskeskus, mis toetab, motiveerib ja jõustab koolituste, tugiisikuteenuse ja teiste toetavate teenuste abil ühiskonnas vähemkaitstud gruppe. Meie koolitajad, tugiisikud ja nõustajad toetavad inimesi tööotsingul, ametivalikul, elujärje parandamisel ning ühiskonnaellu lõimumisel.

VISIOON
Aastal 2020 oleme tunnustatud töö- ja sotsiaalvaldkonna koolitus- ja tugikeskus nii regionaalsel, riiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil. Sotsiaalteenuste valdkonnas on keskus võtmepartnerluses omavalitsuste ja riigiasutustega. Professionaalsete lektorite ja tugiisikute võrgustiku toel toimub keskuses uuenduslike sotsiaalteenuste väljaarendamine ja katsetamine.

VÄÄRTUSED
Meie väärtused on: kvaliteet, kliendikesksus, koostöö, toetamine, eesmärgile orienteeritus.