jmk@jmk.ee  |   7 300 541

2021. aasta aprillis küsitles Sotsiaalministeeriumi vaimse tervise staap regionaalsete kriisikomisjonide kaudu kohalikke omavalitsusi eesmärgiga koguda infot olukorra ja vajaduste kohta seoses elanike vaimse tervise vajadustega. 54 KOV-i esindajad (72% küsitlusele vastanuist) leidis, et vaimse tervise probleemidega abivajajate arv on võrreldes möödunud aastaga kasvanud. Enim nimetatud märksõnad on järgnevad:

Küsitlustulemuste põhjalik ülevaade on leitav siit: https://www.sm.ee/sites/default/files/kov_kysitlustulemused_raport_v18_05_003.pdf