jmk@jmk.ee  |   7 300 541

Johannes Mihkelson (1907 – 1992) oli eestlasest pagulane, ametiühinguaktivist ja sotsiaaldemokraat, kes pärast II maailmasõda sai pagulaseks Rootsis. Ta hoidis elus sotsiaaldemokraatide Välis-Eesti koondist ning samuti ideed iseseisvast Eestist. Samuti oli Mihkelsoni ideeks luua ülemaailmne pagulaste ametiühing, mis seisaks rahvusvaheliselt pagulaste õiguste ja töötamisvõimaluste eest. Pärast Eesti iseseisvumist ja Johannes Mihkelsoni surma loodi Tartus 1993. aastal Johannes Mihkelsoni Keskus (JMK).

JMK on tänaseks kujunenud Eestis tugiisikuteenust korraldavaks töö- ja sotsiaalala keskuseks, mis tegeleb mitmete erinevate sihtrühmadega, nt Eestis elavad rahvusvahelise kaitse saajad (s.o. pagulased ja täiendava kaitse saanud isikud), teiste seas ka tööotsijad või toimetulekuraskustes olevad pered ning taasühiskonnastamist vajavad inimesed (nt erikoolist või vanglast vabanenud). JMK tugiisikud ja koolitajad abistavad inimesi tööotsingutel, elujärje parandamisel ja ühiskonnaellu lõimumisel.

Johannes Mihkelsoni Keskus ei tegele jooksvate päevapoliitiliste küsimuste ega erakonnapoliitikaga. Küll oleme kodanikuorganisatsioonina aastaid kaasa löönud pagulaspoliitika kujundamisel. Oleme pühendunud mainitud sihtgruppide abistamisele ja läbi selle vähemkaitstud gruppide kaitsmisele Eesti ühiskonnas.