jmk@jmk.ee  |   7 300 541
Vanglast vabanenute jätkutugi 

Vanglast vabanenute jätkutugi 

Toimumisaeg: 01.01.2019-30.09.2023

Jätkutoe eesmärk on suurendada vanglast vabanenute osalust tööturul, tööturu- ja sotsiaalteenustel ning seeläbi vähendada vanglast vabanejate retsidiivsust. Jätkutoe abil  parandatakse vanglast vabanenute sotsiaalset kaasatust ja võimalusi iseseisvaks toimetulekuks.

Jätkutugi koosneb kahest teenusest: tugiisiku- ja koos nõustamisteenustega ajutisest majutusteenusest. Teenusele suunamine toimub läbi kontaktiisiku kuus kuud enne karistuse ärakandmist.

MTÜ Johannes Mihkelsoni Keskus pakub tugiisikuteenust Tartu vanglast vabanevatele inimestele Jõgeva-, Viljandi-, Tartu-, Põlva-, Võru- ja Valgamaal. Töötab 4-5 tugiisikut. Pakume tugiisikuteenust eesti ja vene keeles. Vajadusel ka teistest vanglatest Lõuna-Eestisse vabanejatele.

Tugiisikuteenuse eesmärk on pakkuda vanglast vabanejale tuge ühiskonda integreerumisel. Tugiisiku olemasolu muudab naasmise vabadusse sujuvamaks ning turvalisemaks. Kontakt tugiisiku ja kinnipeetava vahel luuakse enne vanglast vabanemist ning see jätkub vabanemise järgselt. Vanglas keskendutakse vabaneja vajaduste kaardistamisele ja tema ettevalmistamisele. Vanglast vabanemisel alustatakse tegevusplaani elluviimist. Kõigi tegevuste eesmärgiks on vabaneja toetamine uutest kuritegudest hoidumisel, sotsiaalsete oskuste (taas)õppimisel ja tööturule naasmisel. Tugiisik teeb koostööd vajalike piirkondlike asutustega, majutusteenuse pakkujate ja vangla töötajatega. Tugiisikuteenuse kestvus on kuni 18 kuud.

Lisainformatsiooni saab lugeda siit – https://www.kriminaalpoliitika.ee/et/kriminaalpoliitika-valdkonnad/vanglast-vabanenute-jatkutugi

Tegevust rahastab Justiitsministeerium Euroopa Sotsiaalfondi kaudu.