jmk@jmk.ee  |   7 300 541
Johannes Mihkelsoni Keskuse arengukava uuendamine

“Uuendatud tegevus- ja arengukava loomine Johannes Mihkelsoni Keskusele” (01.03.2021 kuni 31.07.2021)

Projekti eesmärk on uuendada Johannes Mihkelsoni Keskuse tegevus- ja arengukava, kus on eriline rõhk rahastusallikate mitmekesistamisel ning teenuste planeerimisel uussisserändajate, rahvusvahelise kaitse saajate ja eesti keelt mittekõnelevatele isikute toetamiseks.

Projekti jooksul kohtub projektimeeskond arengueksperdiga ning kirjutab valmis realistliku arengukava perioodiks 2021-2026 ja tegevuskava 2022. aasta lõpuni.

Projekti toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK).