jmk@jmk.ee  |   7 300 541

TUGIISIKUTEENUS VANGLAS VABANEJATELE

MTÜ Johannes Mihkelsoni Keskus pakub perioodil 01.10.2023 kuni 31.12.2024 tugiisikuteenust vanglast vabanenud inimestele Lõuna-Eestis. Teenusele suunamine toimub vanglas, kuus kuud enne vabanemist. Teenuse pikkus on kuni 18 kuud. Tugiisikuteenuse peamine sihtrühm on tähtaegselt Tartu vanglast vabanevad vanemad kui 30-aastased inimesed.

Tugiisikuteenuse eesmärk on saavutada vanglast vabaneja hoidumine uutest kuritegudest ja uus mõtteviis, mida toetavad individuaalsete oskuste ning teadmiste arendamine ja sotsiaalse kapitali tugevdamine, sh töö-, pere- ning sotsiaalsuhted, kaasatus kodanikuühiskonda. Kogukonda naasmine tugiisiku abil on  läbimõeldud, planeeritud, sihipärane ja vabanejat toetav ning jõustav teenus. Teenust rahastab Justiitsministeerium ja see on vabanejale tasuta.

Tugiisiku peamisteks tegevusteks eesmärgi saavutamisel on motiveerida ja toetada vabanejat osalema tööturuteenustes ja tööhõives; seeläbi paraneb vanglast vabanejate sotsiaalne kaasatus ja võimalused iseseisvaks legaalseks majanduslikuks ja sotsiaalseks toimetulekuks.

Tugiisik lähtub oma töös iga konkreetse abivajaja vajadustest, st tugiisikuteenus on juhtumikorralduslikel põhimõtetel põhinev teenus, kuhu tugiisik kaasab kogu vabaneja olemasoleva sotsiaalse võrgustiku (KOV, teised MTÜ-d, majutusasutused, riiklikud asutused, perekonnaliikmed-tuttavad, võimalik tööandja jne) ja sinna uusi partnereid. Süsteemne lähenemine kliendi motiveerimisel ja tugiisiku koostöö vabanejat ümbritseva sotsiaalse võrgustikuga suurendab teenuse hindamiseks seatud indikaatorite saavutamise tõenäosust.  Teenuse indikaatorid on järgmised:

  • 75% teenust saanud vanglast vabanejatest osalevad üks kuu pärast teenuselt lahkumist tööturul (töötavad või on töötuna registreeritud Töötukassas);
  • 30% teenust saanud vanglast vabanejatest töötavad üks kuu pärast teenustelt lahkumist;
  • vähem kui 30% teenust saanud vanglast vabanenutest on vanglast vabanemisest ühe aasta jooksul uues kuriteos kahtlustatavana üle kuulatud.

Rohkem infot:
Veronika Varep, veronika@jmk.ee, 53 06 38 93