jmk@jmk.ee  |   7 300 541
Projekt “Tähed särama”

Projekt “Tähed särama” (2014-2020.3.02.20-0226)

MTÜ Johannes Mihkelsoni Keskuse projekt „Tähed särama“ aitab Tartumaa ja Harjumaa noortegarantii tugisüsteemi abil tuvastatud noortel leida püsiv töö ja/või õppimisvõimalus.

Projektis on kuus põhitegevust:

1) tööotsingukoolitus “Samm unistuste töökohani” (sotsiaalsete-, toimetuleku-, tööotsingu- ja õpioskuste arendamiseks),

2) tööklubi,

3) erialane täiendkoolitus,

4) tugiisikuteenus,

5) nõustamisteenused (psühholoogiline, karjääri-, sõltuvus- ja võlanõustamine) ja

6) tööpraktika.

Tegevustes osaleb vähemalt 80 noort ning eeldatavalt asub tööle neist 30%, väga hea tulemus on ka õppima asumine. Iga projektiga liituja osaleb just talle vajalikes tegevustes tema jaoks sobivas mahus – vajaduspõhiselt ehk „rätsepaülikonna“ põhimõttel. Tegevustes osalejale on toetavateks võimalusteks stipendium, sõidutoetus, samuti tasuta toitlustus tööotsingukoolitusel.

Sel viisil pakub Johannes Mihkelsoni Keskus Noortegarantii abil tuvastatud noortele kompleksset toetussüsteemi. Loome osalejatele kaasaegse ning toetava keskkonna tööotsingu-, sotsiaalsete ja toimetulekuoskuste arendamiseks ning tööks vajalike teadmiste ja vilumuste omandamiseks. Suurt rõhku pannakse pakutavate teenuste kvaliteedile (keskus rakendab CARe metoodikat) ja individuaalsele lähenemisele.

Projekt toetus Euroopa Sotsiaalfondist on 316 469,38 eurot, riiklik toetus on 55 847,54.

Lisainfo: Veronika Varep, veronika@jmk.ee, 53 063893