jmk@jmk.ee  |   7 300 541
Projekt “Tagasi tööellu”

 

Projekt “Tagasi tööellu” (01.04.2020-31.03.2022)

MTÜ Johannes Mihkelsoni Keskuse projekt „Tagasi tööellu“ aitab Tartu ja Tartumaa tööotsijatel leida püsiv ja väärikas töö või õppimisvõimalus.

Osalema on oodatud mittetöötavad ja mitteõppivad inimesed:
1) 6 kuud või kauem tööturult eemal olnud inimesed ja
2) 50+ vanuses inimesed.

Projektis on kuus põhitegevust:
1. Tööotsingukoolitus „Samm tööellu“
2. Tööklubi
3. Erialakoolitused
4. Tugiisikuteenus (CARe metoodika põhimõttel)
5. Nõustamisteenused
6. Tööpraktika

Tegevustes osaleb vähemalt 126 inimest ning eeldatavalt asub tööle neist 35%. Iga projektiga liituja osaleb just talle vajalikes tegevustes tema jaoks sobivas mahus – vajaduspõhiselt ehk „rätsepaülikonna“ põhimõttel. Tegevustes osalejate jaoks on neli toetavat võimalust: stipendium, sõidutoetus, tasuta toitlustus ja vajadusel tasuta lapsehoid.

Sel viisil pakub Johannes Mihkelsoni Keskus tööotsijale kompleksset toetussüsteemi. Me loome osalejatele kaasaegse ning toetava keskkonna tööotsingu-, sotsiaalsete ja toimetulekuoskuste arendamiseks ning tööks vajalike teadmiste ja vilumuste omandamiseks. Suurt rõhku pannakse pakutavate teenuste kvaliteedile (keskus rakendab CARe metoodikat) ja individuaalsele lähenemisele.

Projekt toetus Euroopa Sotsiaalfondist on 281 630 eurot.

Lisainfo: Ingrid Purje ingrid.purje@jmk.ee, telefon: 52 654 88