jmk@jmk.ee  |   7 300 541
Projekt “eGreen”

Toimumisaeg: 01.09.2022-31.08.2024

Projekt eGreen on Erasmus+ programmi rahastatud algatus, mis on loodud kutseharidusvaldkonna digitaalse arendamise keskkonnamõjude käsitlemiseks ja vähendamiseks. Üks peamisi eesmärke on tõsta kutseõppetöötajate ja õppijate digitaalset teadlikkust, töötades välja vahendid, mis kaasaksid nii töötajaid kui õppijaid keskkonnasäästlikumasse digivahedite ja -lahenduste kasutamisse. Projekt tugevdab kutseõppetöötajate ja -õppijate teadlikkust ja võimekust, töötades välja kolm vahendit:

• Käsiraamat kutseharidusvaldkonna töötajatele vähendamaks nende digitaalset jalajälge;
• Kaasav koolitus kutseharidusvaldkonna töötajatele ja õppijatele keskkonnasäästlikumast digitaalsest arengust;
• Interaktiivne tööriist kutseharidusvaldkonna õppijate toetamiseks nende digitaalse mõju vähendamiseks.

Projekti juhtpartner on Association ADICE ning koostööpartneriteks Johannes Mihkelsoni KeskusREDIAL partnership ja CESIE.

Projekti rahastab Erasmus+