jmk@jmk.ee  |   7 300 541
Projekt “Noored unistuste töökohani”

Kui oled 16-29-aastane noor, kes ei õpi ega tööta, registreeru TASUTA koolitusprogrammi “Noored unistuste töökohani” siin 👉 jmk.ee/registreeru/

Projekt “Noored unistuste töökohani” (2014-2020.3.02.21-0309)

MTÜ Johannes Mihkelsoni Keskuse projekt „Noored unistuste töökohani“ aitab Võru-, Valga ja Põlvamaal noortegarantii tugisüsteemi abil tuvastatud noortel leida püsiv töö ja/või õppimisvõimalus.

Projektis on kuus põhitegevust:

1) tööotsingukoolitus “ Kuidas jõuda oma unistuste töökohani” (sotsiaalsete-, toimetuleku-, tööotsingu- ja õpioskuste arendamiseks),

2) tööklubi ja õppekäigud

3) erialane täiendkoolitus,

4) tugiisikuteenus,

5) nõustamisteenused (psühholoogiline, karjääri-, sõltuvus- ja võlanõustamine) ja

6) tööpraktika.

Tegevustes osaleb vähemalt 70 noort ning eeldatavalt asub tööle neist 15%, väga hea tulemus on ka õppima asumine. Iga projektiga liituja osaleb just talle vajalikes tegevustes tema jaoks sobivas mahus – vajaduspõhiselt ehk „rätsepaülikonna“ põhimõttel. Tegevustes osalejale on toetavateks võimalusteks stipendium, sõidutoetus, samuti tasuta toitlustus tööotsingukoolitusel.

Sel viisil pakub Johannes Mihkelsoni Keskus Noortegarantii abil tuvastatud noortele kompleksset toetussüsteemi. Loome osalejatele kaasaegse ning toetava keskkonna tööotsingu-, sotsiaalsete ja toimetulekuoskuste arendamiseks ning tööks vajalike teadmiste ja vilumuste omandamiseks. Suurt rõhku pannakse pakutavate teenuste kvaliteedile (keskus rakendab CARe metoodikat) ja individuaalsele lähenemisele.

Projekti toetab Euroopa Sotsiaalfond summas 346 179,33 eurot.

 

Lisainfo: Liia Tinno, liia.tinno@jmk.ee, 5662 4441.

 

Postituse pildi autor Matese Fields portaalis Unsplash