jmk@jmk.ee  |   7 300 541
Projekt “Mobility+”

Projekt “Mobility+” (01.11.2020 kuni 21.10.2022)

Rahvusvahelise strateegilise koostöö projekti “Mobility+” on tõsta täiskasvanuhariduses tegutsevate koolitajate teadlikkust Euroopa mobiilsusprogrammidest.

Koolitajatele annab see võimaluse avardada tööotsijate karjäärivõimalusi läbi mobiilsusprojektide tutvustamise  ning tööotsijad saavad  kaaluda võimalust omandada ajutiselt kogemusi välismaal. Käsiraamatust leiab juhised, kuidas mobiilsusprojektidega liituda, miks välismaal kogemuste omandamine kasulik ning kuidas omandatud pädevusi tagasi pöördudes analüüsida ja tööotsingutes ära kasutada.

Projekti raames loodi uuenduslikke, interaktiivseid ja kasutajasõbralikke abivahendeid:

Need neli dokumenti täiendavad teineteist ja on loodud selleks, et aidata täiskasvanuhariduse töötajatel pakkuda praktilist, kaasavat ja pedagoogilist tuge rahvusvahelise õpirände raames.

Projekt on avaldanud mõju erinevatele sihtrühmadele erinevatel tasanditel:

  • Täiskasvanuhariduse spetsialistid on kaasatud, koolitatud ja julgustatud mitmekülgsemalt toetama tulevasi rahvusvahelises õpirändes osalejaid.
  • Tulevased rahvusvahelises õpirändes osalejad saavad individuaalset toetust, et olla ettevalmistatud saamaks õpirände kogemusest kasu erialaste ja isiklike oskuste ja kogemuste osas.
  • Projekti mõjul on partnerorganisatsioonid saanud võimaluse tugeva aktiivse partnerluse arendamiseks saatvate organisatsioonide ja nende täiskasvanute koolitajate võrgustiku vahel. See on tugevdanud koostööd ja panustanud rahvusvahelise õpirände ettevalmistus- ja hindamisprotsessi tugimeetmete arengusse täiskasvanuhariduse valdkonnas.

Mobility+ koostööprojekti võib pidada edukaks ja loodud abivahendid aitavad paremini näha ja hinnata, kuidas saatja poolel on võimalik õpirändes osalejat mitmekülgsemalt toetada.

Partnerite vaheline hea koostöö võimaldab projekti edukalt lõpule viia. Suur tänu kõigile tehtud töö eest ja ootame huviga, et kohtume taas uute projektide raames.

Projekti toetas Erasmus+. Projektis teeme koostööd nelja Euroopa tööhõive organsatsiooniga EPN Germany, Merseyside Expanding Horizons ja ADICE (Centre d’information Europe Direct Roubaix).