jmk@jmk.ee  |   7 300 541
MAX PROJEKT

MAX projekt

Aastatel 2019-2021 osaleb MTÜ Johannes Mihkelsoni Keskus üle-euroopalises projektis nimega MAX (Maximising Migrants´ Contribution to Society), mille eesmärgiks on muuta inimeste hoiakuid sisserännanute suhtes positiivsemaks. Projekti käigus otsitakse ja tõstetakse ühiskonnas laiemalt esile just reaalseid sisserännanute lugusid. Migrantide lood jõuavad laiema publikuni erinevaid kanaleid pidi: sotsiaalmeedias ja projekti kodulehel, kohaliku tasandi üritustel erinevates Euroopa linnades, Euroopa Mitmekesisuse Festivalil ja projekti lõpukonverentsil.

Kolmeaastane projekt sisaldab mitmesuguseid tegevusi: uuringut, migratsiooniteemalisi üritusi, aga ka ajakirjanike koolitust. Projekti kogueelarve Eestis on 39793,3 eurot. MAX projekti rahastab peamiselt Euroopa Liit Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi (AMIF) kaudu. Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) toetab MAX projekti 1989 euroga.

MAX projekti tulemusena on paranenud Euroopa Liidu liidu liikmesriikide elanikkonna ja poliitikakujundajate teadlikkus, avatus ja sallivus sisserändajate suhtes. Sisserändajate panus ühiskonda ja nende nn edulood on muutunud nähtavamaks. Samuti on tekkinud avalik andmebaas edukamatest rändeteemadega seotud projektidest üle Euroopa. Ajakirjanikud on saanud teadlikumaks sellest, kuidas nende lood aitavad vähendada rassismi, ksenofoobiat ja ebatolerantset suhtumist ühiskonnas.

Projektis osaleb 20 partnerit, sealhulgas 15 kohalikku partnerit 12 Euroopa Liidu riigist (Eestist, Poolast, Belgiast, Hollandist, Saksamaalt, Tšehhist, Hispaaniast, Rootsist, Prantsusmaalt, Sloveeniast, Itaaliast, Kreekast).

Täiendav info: projektijuht Mirjam Matiisen, mirjam@jmk.ee, 55 47984