jmk@jmk.ee  |   7 300 541
Projekt “Kogemustega inimesed sobivale tööle”

Projekt “Kogemustega inimesed sobivale tööle” (01.01.2021-31.12.2022)

Johannes Mihkelsoni Keskuse projekt “Kogemustega inimesed sobivale tööle” aitab Harjumaa 55+ vanuses tööotsijatel leida püsiv ja väärikas töö või õppimisvõimalus. Projektis on neli põhitegevust: 1) personaalne arengunõustamine; 2) tööotsingukoolitus „Enesekindlana tööle“ (sotsiaalsete- ja tööotsinguoskuste arendamiseks); 3) tööklubi; 4) karjäärinõustamine.

 Osalema on oodatud Tallinna ja Harjumaa mittetöötavad ja mitteõppivad inimesed vanuses 55 aastat või vanemad.

Projekti lõpuks on osalejatel tõusnud eneseusaldus, tegutsemisjulgus ja inspiratsioon tööle asumiseks. Samuti on tõusnud sihtrühma liikmete omavastutus ja omaalgatus toimetulekuprobleemide lahendamisel ja tööotsingul. Tulemusteni jõudmiseks lähenetakse iga projektis osaleja vajadustele paindlikult ja individuaalselt ehk „rätsepaülikonna“ põhimõttel, valides personaalse arengunõustamise käigus vaid talle vajalikud tegevused ja teenused.

Toetus Euroopa Sotsiaalfondist on 341 295 eurot.

Lisainfo: Rene Rässa 50 57985, rene.rassa@jmk.ee või Veronika Varep 53 063 893, veronika@jmk.ee