jmk@jmk.ee  |   7 300 541
Projekt „Töökoht igaühele“

Projekt „Töökoht igaühele“ (1.08.2019 – 31.03.2021)

Projekti toetus Euroopa Sotsiaalfondist on 218 121,57 eurot.

Projekt aitab Põlva, Võru ja Valga maakonna tööotsijatel leida püsiv ja väärikas töö. Sihtrühma kuuluvad: noored, lapsevanemad, tööotsijad vanuses 50+ ja enam kui 6 kuud tööturult eemal olnud inimesed.

Projektis on kuus põhitegevust:

  • Tööotsingukoolitus „Samm unistuste töökohani“ (sotsiaalsete-, toimetuleku- ja tööotsinguoskuste arendamiseks),
  • tööklubi;
  • erialakoolitused;
  • tööpraktika;
  • tugiisikuteenus;
  • individuaalsed nõustamisteenused (psühholoogiline, karjääri-, sõltuvus- ja võlanõustamine).

Tegevustes osalejate jaoks on neli toetavat võimalust: stipendium, sõidutoetus, tasuta toitlustus ja vajadusel tasuta lapsehoid.

Sel viisil pakub Johannes  Mihkelsoni Keskus tööotsijale kompleksset toetussüsteemi. Me loome sihtrühmale kaasaegse ning toetava keskkonna tööotsingu-, sotsiaalsete ja toimetulekuoskuste arendamiseks ning tööks vajalike teadmiste ja vilumuste omandamiseks. Antud metoodika väljatöötamisel on arvestatud eri tasandite tööturule sisenemise barjääre (psühholoogilisi, füüsilisi ja keskkonnast tulenevaid) ja piirkonna eripära. Suurt rõhku pannakse pakutavate teenuste kvaliteedile (keskus rakendab CARe metoodikat) ja individuaalsele lähenemisele (personal on vastava hariduse, väljaõppe, kogemuste ja litsentsidega).

Projekti mõju

Tegevutes osales 145 inimest ning neist asus tööle neist 44 inimest.

Osaleja kirjeldab enda kogemust järgmiselt:

“Olin oma eelmiselt töökohalt olnud kahe lapsega kodus juba umbes viis aastat. Käisin küll ülikoolis ja tegin erinevaid ajutisi tööotsi, aga tundsin kogu aeg puudust sellest õigest päris töökohast. Minu jaoks oli see koolitus just nagu mitu asja ühes – tööturukoolitus, grupiteraapia ja iseendale pühendatud aeg. Sain aru, mida ma elult kõige rohkem soovin ja kuhu tahan jõuda ning hakkasin tegutsema, et oma soove ellu viia.”