jmk@jmk.ee  |   7 300 541
Tugiisikuteenus ning teised toetavad teenused erikoolist või vanglast vabanenud noortele

Tugiisikuteenus ning teised toetavad teenused erikoolist või vanglast vabanenud noortele

Projekti peamiseks eesmärgiks oli vähendada vanglast või erikoolist vabanenud või vabanemas kuni 26-aastaste Lõuna-Eesti (Viljandi, Valga, Tartu, Põlva, Võru) noorte retsidiivsust ning tõsta nende toimetulekuvõimet ühiskonnas läbi tugiisikuteenuse ning teiste toetavate teenuste pakkumise. Lisaks tugiisikuteenusele oli teised toetavad teenused noortele õigusrikkujatele suunatud tööotsingukoolitus, sotsiaalsete oskuste koolitus, psühholoogiline nõustamine, karjäärinõustamine, võlanõustamine ning samuti toimus projekti raames vanglate ja Maarjamaa hariduskolleegiumi töötajatele mõeldud koolituse „Taastaval õigusel põhinev lähenemine kinnistes asutustes“.

Projekt aitas kindlasti:

– toetada projekti osalenud inimeste sotsiaalset integratsiooni ja sotsiaalsete oskuste arendamist, et asuda tööle või edasi õppima;
– tõsta vanglast ja erikoolidest vabanenud või vabanevate noorte omavastutust ja omaalgatust toimetulekuprobleemide lahendamisel ja tööotsingul;
– aidata kaasa projektis osalenud noorte õigusrikkujate tööhõive- ja konkurentsivõime suurenemisele;
– valmistada ette vanglatest ja erikoolidest vabanenud noori sisenemiseks tööturule või siirdumiseks täiend- või ümberõppele;
– toetada (peamiselt läbi tugiisikuteenuse) riskirühmade vanglast või erikoolidest vabanenute rehabilitatsiooni;
– toetada tööturule naasmist takistavate tegurite kõrvaldamist ning tõsta noore inimese valmisolekut tööle asumiseks.

Projektipartnerid: Põltsamaa Linnavalitsus, Viljandi Linnavalitsus, Valga Linnavalitsus, Valga Maavalitsus, Tartu Linnavalitsus, Tartu Maavalitsus, Võru Linnavalitsus, Võru Vallavalitsus, Sõmerpalu Vallavalitsus, Põlva Vallavalitsus, Vastseliina Internaatkool, Kaagvere Erikool, Tapa Erikool, Tartu Vangla, Viru Vangla, Harku ja Murru Vangla, Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna Prefektuur

Projekti tulemused ja statistika

Projekt „Tugiisikuteenus ning teised toetavad teenused vanglast vabanenud noortele“ on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi noored“ taotlusvoorust „Jätkutugi erikoolistvõi vanglast noortele“. Programmi viisid üheskoos ellu Haridus-ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium.

Rohkem infot: projektijuht Veronika Varep, veronika@jmk.ee; 53 06 38 93