jmk@jmk.ee  |   7 300 541
Õppekäik Soome “Uusimmigrantide integratsioon tööturul”

Eesti esindajate õppekäik Soome “Uusimmigrantide integratsioon tööturul” (“Labour market integration of newly arrived immigrants“)

20.-22.11.2018
Rahastajad: ÜRO Pagulasamet, Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindus Eestis, EV Siseministeerium
Õppekäigu raames tutvus Eesti esindajate delegatsioon Soome avaliku-, era- ja kolmanda sektori tegevuse ja suundumustega toetamaks uussimmigrantide lõimumist Soome ühiskonda. Eesti delegatsioon koosnes 9 inimesest, kelle hulka kuulusid esindajad Eesti Siseministeeriumist, Eesti Sotsiaalministeeriumist, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametist, Tartu Linnavalitsusest, Eesti Töötukassast, Tartu Rahvsuvahelisest Majast,  MTÜ Pagulasabist ja Johannes Mihkelsoni Keskusest. Samuti osales õppekülaskäigul ka ÜRO Pagulasameti esindaja. Õppekäigu jooksul külastati järgmisi asutusi ja organisatsioone: Soome Majandus- ja tööhõive ministeerium, Vantaa Linnavalitsus, Startup Refugees, Helsinki Skills Center, Vantaa Nicehearts, Edupoli, ISS Palvelut. Eesti tagasi naastes korraldas JMK 3. detsembril Tallinnas ka avaliku seminari “Uusimmigrantide integratsioon tööturul”, mille fookuses oli sisserändajate hakkamasaamine Eesti tööturul ja Soomest õpitud kogemuste tutvustamine osalajetele. Seminaril osalesid avaliku-, era- ja kolmanda sektori esindajad, kes puutuvad kokku kohanemis-, rände- ja lõimumisvaldkonnaga või on sellest huvitatud. Seminaril esinesed ka väliskülalised Soomest ja Rootsist.