jmk@jmk.ee  |   7 300 541
Õppekäik Norra ja Rootsi “Uusimmigrantide integratsioon tööturul”

Eesti esindajate õppekäik Norras ja Rootsis “Uusimmigrantide integratsioon tööturul” (“Labour market integration of newly arrived immigrants“)

07.-11.10.2019
Rahastajad: ÜRO Pagulasamet, Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindus Eestis, EV Siseministeerium

Õppekäigu raames tutvus Eesti esindajate delegatsioon Rootsi ja Norra avaliku- ja kolmanda sektori tegevuse ja suundumustega toetamaks uussimmigrantide lõimumist Soome ühiskonda. Eesti delegatsioon koosnes 11 inimesest, kelle hulka kuulusid esindajad Eesti Siseministeeriumist, Eesti Sotsiaalministeeriumist, Eesti Kultuuriministeeriumist, Sihtasutus Archimedesest, Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindusest Eestis, Eesti Töötukassast, Tartu Rahvusvahelisest Majast, MTÜ Pagulasabist ja Johannes Mihkelsoni Keskusest. Samuti osales õppekülaskäigul ka ÜRO Pagulasameti esindaja. Õppekäigu jooksul külastati järgmisi asutusi ja organisatsioone: Åre Linnavalitsus, Åre kommun, kogukondlikud algatused Åre piirkonnas, Norra haridus- ja teadusministeerium, Norra Mitmekesisuse ja integratsiooni direktoraat (IMDI), Norra tööhõive ja heaolu administratsioon (NAV), Pagulaste kompetentsi ja integratsiooni keskus (SeFI), Norra oskuspõhise poliitika direktoraat. Eestisse tagasi naastes korraldas JMK 17. oktoobril Tallinnas ja 18. oktoobril Tartus ka avaliku seminari “Uusimmigrantide integratsioon tööturul”, mille fookuses oli sisserändajate hakkamasaamine Eesti tööturul ning Rootsist ja Norrast õpitud kogemuste tutvustamine osalajetele. Seminaril osalesid avaliku-, era- ja kolmanda sektori esindajad, kes puutuvad kokku kohanemis-, rände- ja lõimumisvaldkonnaga või on sellest huvitatud. Seminaril esinesed ka väliskülalised Norrast ja Rootsist.

Foto autor: Dylan Gillis