jmk@jmk.ee  |   7 300 541

JMK MEESKOND

Tõnu Ints

JUHATAJA

Tõnu koordineerib keskuse igapäevast tööd. Tema peamiseks tööülesandeks on vastutada keskuse toimimise ja jätkusuutlikkuse eest. Keskuse juhatus on 1-liikmeline.
tonu.ints@jmk.ee | 7 300 541

Tiina Laur

RAAMATUPIDAJA

Tiina on keskuse raamatupidaja. Tema ülesandeks on paberimajanduse korrektsena hoidmine.
raamatupidaja@jmk.ee | 7 300 544

TÖÖKESKUSTE SUUND

Ingrid Purje

TÖÖKESKUSE SUUNA JUHT

Ingrid koordineerib koolitusi ja teisi toetavaid teenuseid pikaajalistele töötutele ja tööotsijatele (kuni 12 kuud tööturult eelmal olnud inimestele).
ingrid.purje@jmk.ee | 52 65 488

Margit Tago

TÖÖKESKUSE SUUNA JUHT

Margit koordineerib koolitusi ja teisi toetavaid teenuseid mittetöötavatele ja mitteõppivatele 16-29-aastastele noortele.
margit.tago@jmk.ee | 51 18 793

RAHVUSVAHELISE KAITSE SUUND

Juhan Saharov

TUGIISIKUTEENUSE JUHT

Juhan on rahvusvahelise kaitse saanud isikute tugiisikuteenuse juht. Ta koordineerib tugiisikute võrgustikku peamiselt Lääne- ja Lõuna-Eestis.
juhan.saharov@jmk.ee | 58040608; 7 300 543

Kristina Avdonina

TUGIISIKUTEENUSE KOORDINAATOR

Kristina on rahvusvahelise kaitse saanud isikute tugiisikuteenuse juht kes tegeleb põhiliselt tugiisikuteenuse koordineerimisega Põhja- ja Ida-Eestis.
kristina@jmk.ee | 7 300 546

Dan Prits

KULTUURI JA SPORDIPROGRAMMI JUHT

Dan on pagulaste kultuuri- ja spordiprogrammi projektijuht. Dan tegeleb projektitegevustega üle Eesti koostöös Tartu Rahvusvahelise Majaga.
dan.prits@jmk.ee | 56 950 099

Mirjam Matiisen

TEAVITUSÜRITUSTE KOORINAATOR

Mirjam on projekti “Saame tuttavaks! Kohaliku tasandi koostööüritused rahvusvahelise kaitse valdkonnas” koordinaator. Mirjam korraldab teavitusüritusi erinevates Eesti maakondades koos MTÜ-ga Pagulasabi.
mirjam@jmk.ee | 55 47 984

TAASÜHIKONNASTAMISE SUUND

Veronika Varep

TAASÜHISKONNASTAMISE SUUNA JUHT

Veronika ülesandeks on tugiisikuteenuse koordineerimine Lõuna-Eestis vanglast vabanenud inimestele.
veronika@jmk.ee | 53 06 38 93; 7 300 542

VAATA VEEL:

KONTAKT:

Kontor
Riia 13-23, Tartu
7300541, 7300542
jmk@jmk.ee

Õppeklass
Lutsu 14a, Tartu
7441702
jmk@jmk.ee

EQUASS

MTÜ Johannes Mihkelsoni Keskuse koolitus- ja tugiteenustele on omistatud EQUASS Assurance kvaliteedimärk.