Home » Eetilise tegevuse põhimõtted

Eetilise tegevuse põhimõtted

MTÜ Johannes Mihkelsoni Keskus juhindub oma tegevuses Eesti seadustest, teistest õigusaktidest, keskuse põhikirjast, töökorralduse reeglitest ja kvaliteedipõhimõtetest.

Tunnustame Eesti Mittetulundusühingutee ja Sihtasutuste Liidu liikmete 2002. a. vastu võetud Vabaühenduste Eetikakoodeksit, http://www.ngo.ee/eetikakoodeks