jmk@jmk.ee  |   7 300 541
MAX PROJEKT

MAX projekt

Aastatel 2019-2021 osaleb MTÜ Johannes Mihkelsoni Keskus üle-euroopalises projektis nimega MAX (Maximising Migrants´ Contribution to Society), mille eesmärgiks on muuta inimeste hoiakuid sisserännanute suhtes positiivsemaks. Projekti käigus otsitakse ja tõstetakse ühiskonnas laiemalt esile just reaalseid sisserännanute lugusid.

Kolmeaastane projekt sisaldab mitmesuguseid tegevusi: uuringut, migratsiooniteemalisi üritusi, aga ka ajakirjanike koolitust. MAXi rahastatakse Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondist (AMIF).

Projektis osaleb 20 partnerit, sealhulgas 15 kohalikku partnerit 12 Euroopa Liidu riigist (Eestist, Poolast, Belgiast, Hollandist, Saksamaalt, Tšehhist, Hispaaniast, Rootsist, Prantsusmaalt, Sloveeniast, Itaaliast, Kreekast).

Täiendav info: projektijuht Mirjam Matiisen, mirjam@jmk.ee, 55 47984

  • Kategooria