Johannes Mihkelsoni Keskus alustab tugiisikuteenuse arendamisega Valgamaal

Johannes Mihkelsoni Keskus alustab tugiisikuteenuse arendamisega Valgamaal.

Projekti eesmärk on koolitada 15 tugiisikut Valga maakonnas ja Valga linnas, nende praktika läbiviimine ning selle käigus huvi süvendamine koostööks tugiisikuteenuse pakkumisel omavalitsustele.

Tugiisikuteenuse sihtrühmaks on eelkõige toimetulekuraskustes inimesed, töötud, noored tööotsijad, erivajadustega inimesed, noored emad, sõltlased, lapsed ja toimetulekuraskustes perekonnad, samuti probleemsed noored, kes on suunatud alaealiste asjade komisjoni, jpt. Käesolevas projektis on tugiisik inimene, kes toetab oma kliente sotsiaalsel toimetulekul ja elukorraldamisel, sh tööotsingul või edasise õppimisvõimaluse leidmisel. Projekti käigus saab tugiisikuteenust ja abi kasutada 60 klienti.

Projekti kestvus on 01.12.13.-31.12.14 ning seda rahastab Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital. Projektis osalevad Valga linn ning Sangaste, Karula, Helme ja Tõlliste vallad.

Rohkem infot projekti kohta saab lugeda siit.