Pagulaste tugiisikuteenuse koolitus

Tänud kõigile, kes esitasid meile tugiisikuks saamise sooviavalduse (CV ja motivatsioonikirja). Kuna sooviavalduste hulk on väga suur (ligi 160 taotlust 15 koolituskohale), siis läheb meil aega teile vastamisega, palume kannatlikkust. Tuletame meelde, et arvestame tugiisikute valikul sotsiaaltöö kogemuse tausta. Samuti loome vabatahtlike andmebaasi, kuhu lähevad kirja kõik need...
Continue reading »

JMK osaleb koos teiste organisatsioonidega üritusel Sõbralik Eesti!

Johannes Mihkelsoni Keskus osaleb teiste organisatsioonide seas üritusel Sõbralik Eesti. Johannes Mihkelson oli ligi 40 aastat oma elust pagulane ja ülemaailmse pagulaste ametiühingu loomise idee autor. Nüüd pakume ise Eestis viibivatele pagulastele tugiisiku abi. Hetkel on meil kokku 15 tugiisikut üle Eesti ja arv suureneb novembris 30-le. Pühapäeval...
Continue reading »

Johannes Mihkelsoni Keskus kutsub Sind pagulaste tugiisikuks!

MTÜ Johannes Mihkelsoni Keskus (JMK) ootab tööle tugiisikuid, kes abistaksid ja nõustaksid Eestis elavaid rahvusvahelise kaitse saanud isikuid (s.o. pagulasi ja täiendava kaitse saanud inimesi). JMK on tegelenud pagulaste tugiisikuteenusega alates 2008. aastast, olles praegu Eestis rahvusvahelise kaitse saanud isikutele süsteemset tugiisikuteenust pakkuv asutus. Hetkel on keskusel 15...
Continue reading »

Tugiisikuteenus areneb kogukonna ja kohaliku omavalitsuse koostöös

MTÜ Johannes Mihkelsoni Keskuse tugiisikuteenuse koordinaator Veronika Varep kirjutab värskes ajakirjas Sotsiaaltöö tugiisikuteenuse arendamisest meie Valgamaa projekti näitel. MTÜ Johannes Mihkelsoni Keskus koolitas Valgamaal 17 tugiisikut ning korraldas koostöös Valgamaa kohalike omavalitsustega neile ka praktika. Nüüd on maakonnas vajaliku ettevalmistusega tugiisikute võrgustik. Veronika jagab saadud kogemusi ja mõtteid sellest, kas tugiisiku...
Continue reading »

MTÜ Johannes Mihkelsoni Keskus rakendab EQUASS kvaliteedisüsteemi

MTÜ Johannes Mihkelsoni Keskus on valitud 2015-2016. aastal rakendama EQUASS Assurance kvaliteedisüsteemi. Läbi selle saame muuta oma teenuseid veelgi kvaliteetsemaks ja kliendikesksemaks. Meie eesmärgiks on saada EQUASS kvaliteedimärk 2016.a lõpuks. EQUASS on Euroopa sotsiaalteenuste kvaliteedijuhtimise süsteem, mis tagab kvaliteedi ja kvaliteedikontrolli teenustes. Süsteem võimaldab sotsiaalteenuseid osutavatel organisatsioonidel osa võtta sertifitseerimise protsessist Euroopa...
Continue reading »